SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

26 stycznia 2019 roku miał miejsce Diecezjalny Dzień Młodych „Połączeni z Panamą”. Był on lokalnym spotkaniem z okazji 34 Światowych Dni Młodzieży w Panamie, z udziałem papieża Franciszka.
Program spotkania obejmował:
1. Transmisję Eucharystii z papieżem Franciszkiem z Panamy
2. Katechezę,wygłoszoną przez o. Tomasza Zamorskiego OP.o więzi z Chrystusem: W Kościele chodzi o więź, o wspólnotę, która spotkała się z Chrystusem i dzięki Niemu została związana ze sobą nawzajem. Wiary nie można się wstydzić. Gdy mówisz, że kochasz Jezusa, to znaczy, że doświadczyłeś spotkania z Nim, nie żyjesz już „po staremu”, dostałeś „kopa”, żeby żyć nowym życiem – uważał zakonnik.
Podkreślił też, że chrześcijaństwo nie może być przeżywane na smutno, z perspektywą zakazów i nakazów, jako utrata czegoś. Dzieje się w nim bowiem odwrotnie. Chrześcijanin wciąż zyskuje życie, które ofiarował mu Ojciec. Być chrześcijaninem, to powód do dumy, bo ma się ze sobą Ewangelię, świętych, sakramenty, a to jest „królewskie życie”. Chrześcijaństwo nie może być byle jakie, lecz powinno być podźwignięciem się z „kanapy bezsensu”.
3. Eucharystię z ks. biskupem Piotrem Liberą w intencji ludzi młodych. Biskup Piotr Libera wyraził radość z łączności duchowej z młodzieżą w Panamie, przeżywającą „święto młodego Kościoła”. Poprosił o wspólną modlitwę w intencji wspólnot młodzieżowych na „Panamie Mazowsza”, jak określił spotkanie w Łącku.

Homilię wygłosił o. Tomasz Nowak OP. Przypomniał, że Panama łączy dwa oceany: Atlantycki i Spokojny. Zbudowano między nimi Kanał Panamski:
– Może i Ty jesteś Panamą? Niepozornym miejscem, które łączy ze sobą dwie wielkie rzeczywistości? Jezus przychodzi do Ciebie, jak kiedyś przyszedł do Maryi, aby połączyć ze sobą te rzeczywistości. Czy musisz w związku z tym coś zrobić? Nic. Nie musisz się zmieniać. On wiedział, kogo ulepił i mówi: „Nadajesz mi się!” – dominikanin kierował swoje słowo bezpośrednio do młodych ludzi.
Przekonywał młodzież, że Jezus jest Światłem. Należy je przyjąć od Pana. Jezus chce „wypalić” każdego. Jeśli ktoś otworzył już swe serce, okazał miłosierdzie – jego serce jest już rozpalone. Jednak nie wolno dać się oszukać, że jak jest tylko ciepło, to już wystarczy:
– Stąd trzeba wyjść z płomieniem Ducha Świętego – apelował kaznodzieja.
4. Adorację Najświętszego Sakramentu oraz możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej.
Wspólnej modlitwie ludzi młodych towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, pochodzącego z Rostkowa w diecezji płockiej oraz patrona minionego roku w Kościele w Polsce.
W Diecezjalnym Dniu Młodych w hali sportowej w Łącku koło Płocka wzięło udział ponad 400 młodych ludzi, w tym również młodzież z naszej wspólnoty szkolnej i parafialnej.

Całe wydarzenie muzycznie i ewangelizacyjnie animowała wspólnota „Mocni w Duchu” z Łodzi. Organizatorem spotkania było Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” z ks. Krzysztofem Rucińskim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

M. Maruszewska

***

DOKUMENTY